מכללת לוינסקי לחינוך

תל אביב

www.levinsky.ac.il


מכללת לוינסקי לחינוך היא המוסד האקדמי הראשון בארץ להכשרת מורים שהחל ללמד את כל מקצועות הלימוד בשפה העברית.

©2016 Studio326